Araştırma

Araştırma Alanları

Petrografi ve Petroloji
Mineraloji ve Kristalografi
Jeoloji
Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)
Jeokronoloji
Termokronoloji
Projeler

2015 – 2016 Horoz granitoidinin yükselim hızının Apatit Fizyon İzi Yöntemi ile hesaplanması

2014 – Toros Kuşağı Ofiyolitleri ile Ofiyolit Tabanı Metamorfiklerin Zamansal-Mekansal İlişkisinin U-Pb SIMS ve 40Ar/39Ar yöntemi ile Araştırılması

2015 – Doğanşehir Malatya Granitoyidinin Soğuma Hızının Apatit Fizyon İzi Yöntemi İle Araştırılması

2013-2016 Güneydoğu Anadolu’da Kıta-Kıta Çarpışmasının Zamanlaması ve Çarpışma Hızının Apatit Fizyon İzi Termokronolojisi Kullanılarak Araştırılması

2007-2010 Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağında Gözlenen Ofiyolitik Ve Granitik Kayaçların Jeokronolojisi

Yorumlar kapatıldı.